Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


4.7.15

Na het burenfeest (1)


Alleen nog papier
van snoep te zien, of van koek,
waaiend in de wind
Geen opmerkingen: