Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


26.11.10

Nootjes buiten hangen

Dagenlang wil ik!
Hier snoepende vogels zien!
De gaai neemt àl mee...

16.11.10

Spoorlezen

Na wegenwerken
de stappers-, bandensporen
in modder gestold


Twee

Twee rode handjes
wuift nog eens de lijsterbes
bovenaan zijn tak