Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


4.7.15

Burenfeeststraat (2)


Je ziet het haast nooit:
een straat zonder auto's!
Zonder mensen: vaker!


Geen opmerkingen: