Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


17.5.15

Drukke nestperiode


 Hoor het peinzende
 territoriumzingen
 van de merelman


Geen opmerkingen: