Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


16.1.15

Zie


Zie het winterlicht
dat 's ochtends door boomtakken
en wolken heen schijnt