Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


31.7.14

Boom in speIn het spoelwater
van de pas geoogste sla
een berkenzaadje


Geen opmerkingen: