Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


10.5.13

Ton sur ton


Eindelijk meimaand
overal waar een boom groeit
gradaties van groen


Geen opmerkingen: