Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


11.2.12

Februarivogel

In bewegingen
van duivenvleugels en lucht
vliegt een zwerm over

Geen opmerkingen: