Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


17.11.11

Sporadisch

Een hond blaft en nog
laat hij sporen van geluid
achter in de buurt

Geen opmerkingen: