Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


21.8.11

...

... efkes geen zin in woorden, bij het natuurgeweld en z'n gevolgen ...
Medeleven aan allen die een geliefde verloren onlangs, of die nu bidden voor een geliefde.