Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


22.2.11

Speelblauw

In het zonlicht ligt
en weerkaatst doorzichtig blauw
van ietsooitspeelgoed

Geen opmerkingen: