Wolkenadem


Natuur en leven. Teksten, tekeningen en foto's, van Adelheid tenzij anders vermeld.

"Kleine waarheden kunnen we begrijpen, grote voelen we slechts aan" (Oscar van der Hallen, met dank aan Ollie)


6.1.11

Herinneringen aan een bewoner (3)

Je vijftig kilo
droeg ik eens de trap op
zo dicht kan je komen

Geen opmerkingen: